Obvestila za javnost

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«.

Ločeno zbiranje odpadkov pomeni, da bomo skrbno ločevali različne vrste odpadkov, kot so papir, steklo, pločevinke in odpadna plastična embalaža, ter jih odlagali v zabojnike na posebnih zbirnih mestih - ekoloških otokih.

Uporabne povezave