Novice

Ob mednarodnem dnevu gluhih, ki ga sicer obeležujemo jutri, je župan Tomaž Tom Mencinger danes v prostorih Kabineta župana sprejel predstavnike Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Gorenjske – AURIS Kranj. V društvo, ki ima eno od štirih podružnic tudi na Jesenicah, je vključenih 597 članov iz vseh gorenjskih občin, le z Jesenic jih je vključenih kar 168. Predsednik društva Boris Horvat in sekretarka društva Zlata Crljenko sta predstavila delovanje društva in v pogovoru prisotnim predstavila, s kakšnimi – predvsem komunikacijskimi – težavami se soočajo gluhi in naglušni v vsakdanjem življenju, dosedanje sodelovanje z Občino Jesenice pa sta označila kot korektno in strokovno. Ker društvo letos decembra praznuje tudi 60-letnico svojega neprekinjenega delovanja, jim je župan Tomaž Tom Mencinger ob tej priložnosti tudi čestital in jim zaželel še veliko uspešnega dela pri integraciji gluhih in naglušnih v vsakdanje življenje. Zgledno delo društva in prizadevnost njihovih predstavnikov sta pohvalila tudi podžupan Miha Rebolj in vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Petra Dečman, hkrati pa izrazila tudi spoštovanje do vseh,…
Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska (EDIC) v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. Informacijska točka deluje kot podaljšana roka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na nas se lahko obrnete, če: imate vprašanje o Evropski uniji, vas zanima možnost zaposlovanja v EU, vas zanima selitev v državo članico EU, vas zanima brezplačno informacijsko gradivo o EU, ali pa bi radi aktivno prispevali k prihodnosti delovanja EU. V tokratni objavi bi vam radi pozornost obrnili na projekt TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES. EURES Slovenija že od leta 2012 sodeluje z različnimi partnerji in tudi kot samostojni nosilec projekta Tvoja prva zaposlitev EURES. V tem času se je v okviru omenjenega projekta v drugi državi članici EU zaposlilo 173 slovenskih državljanov. Cilj projekta Tvoja prva zaposlitev EURES, ki je namenjen iskalcem zaposlitve in delodajalcem, je finančno pomagati približno 1.800 mladim pri zaposlitvi v drugi državi članici EU, na Norveškem ali Islandiji. Nosilec projekta Tvoja…
Iz vsebine številke Nagovor predsednice KS Sava Predstavljamo člane Sveta KS Sava v tem mandatnem obdobju Letošnja dobitnika priznanj KS Sava sta Majda Gomilšek in Klemen Košir Pestra zgodovina območja Hrenovica Predlogi in pobude Sveta KS za boljšo prometno ureditev v KS Sava Na področju KS Sava ustanovljeno novo Društvo za razvoj turizma Jesenice Vabilo na prireditve ob prazniku KS
Na Rožci v Karavankah, na nadmorski višini 1587 metrov, se že od leta 2002 v septembru srečujejo prebivalci sosednjih občin Jesenice in Šentjakob na Koroškem. Za organizacijo in izvedbo vsako leto izmenoma poskrbijo pri pastirskih kočah na obeh straneh Karavank. Letošnje srečanje, že 14. po vrsti, je bilo v soboto, 12. septembra, pri pastirski koči na koroški strani. V roke so si segli stari in novi prijatelji, ki so, tako kot vedno, skrb in politiko pustili v dolini, srečanje pa je bilo namenjeno prijateljskemu klepetu in druženju ob glasbi. Zbranim sta nekaj besed namenila župan Šentjakoba Heinrich Kattnig in v imenu zadržanega župana občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja v.d. direktorja občinske uprave Valentina Gorišek. Pobudnik srečanj je bil leta 2002 Franci Smolej iz Planine pod Golice, ki je srečanje predlagal z namenom, da s pogovorom rešijo problemi, ki so se pojavljali glede paše živine na obeh straneh Karavank. Srečanja utrjujejo medsebojno sodelovanje in prijateljstvo, organizatorji pa si v prihodnje želijo med udeleženci predvsem več mladih. 
  Svet Krajevne skupnost Plavž se je v preteklem tednu sestal na svoji redni 6. seji. Glavna točka obravnave je bila priprava predloga za Prometno študijo občine Jesenice, kjer so člani sveta najbolj izpostavili problematiko parkirnih prostorov, saj na področju Plavža primanjkuje čez 1400 parkirnih mest. V nadaljevanju je svet obravnaval tudi poročilo komisije za ocvetličevanje in potrdil seznam 31 nagrajencev za najlepše urejene balkone. Med pobudami izstopa pobuda krajanov za ureditev otroškega igrišča na Tavčarjevi cesti. Ob tem člani sveta ugotavljajo, da so ob velikem številu majhnih otrok na območju KS Plavž, otroška igrišča preskromno urejena. Glede na anarhijo pri uporabi vrtičkov v občinski lasti je bila posredovala pobuda za enotno ureditev vrtičkov v občini. Člani sveta menijo, da bi se morala ta problematika enotno urejati za vso občino, in predlagajo, da se obravnava na Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanja ureditve na območju Hotela Pošte, saj sosednji stanovalci ugotavljajo porast miši in podgan, prav tako je okolica hotela nevarna za…
Namen enodnevne ekskurzije v Prekmurje je bil v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa, ki je povezano z zabavo, navezovanjem novih poznanstev in spoznavanjem lepot, zanimivosti ter običajev različnih krajev naše države - z namenom razbremenitve družine, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, druženje, krepitev povezovanja med starostnimi generacijami in sprejemanje drugačnosti, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Pripravila: Vanda Hrovatin
  Krajevna skupnost Slovenski Javornik – Koroška Bela je prvi konec tedna v septembru praznovala svoj krajevni praznik, ki ga obeležujejo v spomin na pet talcev, ki jih je okupator 4. septembra 1941 ustrelil ob pokopališkem zidu na Koroški Beli. V spomin na ta tragični dogodek so ob spomeniku talcem pripravili krajšo komemoracijo s polaganjem vencev v spomin in opomin na trpljenje krajanov med drugo svetovno vojno, saj je spomenik posvečen 147 padlim krajanom. Po polaganju vencev je sledila otvoritev fotografske razstave v razstavnem salonu DPD Svoboda na Slovenskem Javorniku. V imenu Občine Jesenice se je obeh dogodkov udeležila podžupanja Vera Pintar. Osrednji del praznovanja praznika krajevne skupnosti se je odvijal v nedeljo, 6. septembra, in sicer z gasilsko mokro vajo na Koroški Beli in s tradicionalnim druženjem na Pristavi, ki se ga je v lepem vremenu udeležilo več kot 500 krajanov. V kulturnem programu je nastopil Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, za zabavo pa je poskrbel Hajni Blagne. Zbrane je pozdravila predsednica krajevne skupnosti Maja Otovič, med prisotnimi pa…
  Bitnje, 5. 9. 2015 - Župan Tomaž Tom Mencinger se je danes dopoldne udeležil dneva odprtih vrat v Skupnosti Žarek, ki ga je v Bitnjah pripravilo Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek. Trenutno v komuni prebiva 5 odvisnikov od alkohola ali drog, v naslednjem tednu pričakujejo še dva. Poleg osebnostnega razvoja se uporabniki komune učijo tudi izdelovanja lesenih izdelkov, skrbijo pa tudi za urejanje hiše in njene okolice.   Danes je jeseniško Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek pripravilo dan odprtih vrat v komuni Skupnost Žarek v Bitnjah, ki se ga je udeležil tudi župan Tomaž Tom Mencinger. Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge in alkohola, v okviru katerega delujeta 2 sklopa: prvi, osnovni, je komuna Skupnost Žarek, drugi pa sprejemni center Skupnost Žarek. Program se je začel izvajati leta 2006, poleg Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in Občine Jesenice, ga sofinancira še 6 občin Zgornje Gorenjske. Predsednica Društva Žarek Ivanka Berčan, ki je bila za svoje delo…
Včeraj se je začela ureditev zunanjega športnega igrišča ob Osnovni šoli Poldeta Stražišarja s spodnjim delom fasade. Za to investicijo je Občina Jesenice v letošnjem proračunu zagotovila sredstva v višini 46.575,00 €. Zunanje športno igrišče je zaradi žlindre, ki se nahaja pod asfaltiranim delom igrišča, precej slabo ter nevarno za uporabnike, spodnji del fasade pa je uničen tako zaradi zamakanja, kot tudi zaradi vandalizma. Izbrani izvajalec, Kovinar Gradnje St d.o.o. Jesenice, bo najprej začel s sanacijo hidroizolacije kletne stene (zaradi precejšnje vlažnosti v kletnih prostorih, kjer ima svoje prostore Waldorfski vrtec, ter posledično tudi odpadanja ometa), hkrati bo potrebna tudi obnova kanalizacije, saj je le-ta v slabem stanju. Dela bodo zaključena predvidoma novembra 2015, v tem času pa lokalne prebivalce vljudno prosimo za razumevanje in strpnost.
Gradbena dela za projekt Gorenjski sonček v centru Jesenic se nemoteno in intenzivno nadaljujejo. Gregor Žvipelj, direktor Anepremičnin (investitor) pravi, da je njihov cilj kakovostna izdelava celotnega objekta, skupaj s stanovanji,, zato so se odločili za dodatno prenovo. Ta vključuje popolno prenovo vizualizacije fasade, prenovo hidroizolacijskih membran na strehah vseh štirih objektov z materiali renominiranega proizvajalca ter posodobitev strojnih inštalacij na objektih, kar zajema montažo sanitarne keramike in razvod kanalizacije po kleteh. V okviru elektroinštalacijskih del je bila izvedena tudi vezava omar in razvod po kleti. V mesecu avgustu se je zaključevala ureditev hidroizolacije kletne etaže na južni strani objektov ter hidroizolacija teras v pritličnem delu, v objektih pa je tekel postopek za izdelavo projekta toplotne postaje. Žvipelj pravi, da se zaključek del na blokih 1 in 2 pričakuje že v teh dneh, bloka 3 in 4 pa naj bi bila v skladu s terminskim načrtom zaključena konec septembra. Investitor je poskrbel tudi za varnost stanovalcev s postavitvijo varovalne ograje, ki deli novo cesto in železniško progo. Steber na…
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (na kratko SPV) že vrsto let prvi šolski teden skrbi, da predvsem mlajši otroci varno pridejo v šolo. Nič drugače ni niti letos, ko skupaj s predstavniki Policijske postaje Jesenice, Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter s člani prostovoljnih gasilskih društev v bližini osnovnih šol skrbi, da se promet okoli šol odvija nemoteno in varno. Na prvi šolski dan jim je na pomoč priskočil tudi župan Tomaž Tom Mencinger in tako pomagal skrbeti, da so osnovnošolci varno prišli do osnovnih šol. Najbolj intenzivna skrb za najmlajše udeležence v prometu in njihove spremljevalce sicer poteka v prvem šolskem tednu, a se, v sicer zmanjšanem številu prostovoljcev, nadaljuje tudi do konca septembra, policisti in redarji pa za varnost in upoštevanje prometnih pravil v okolici osnovnih šol skrbijo celotno šolsko leto. Kljub nadzoru in opozarjanju pa redarji in policisti še vedno ugotavljajo, da prihaja do številnih prekrškov predvsem s strani spremljevalcev otrok; tudi letos sta med najpogostejšimi neuporaba varnostnih pasov v avtomobilu in…
Duševno zdravje je pomembno tako za posameznika kot tudi za družbo. Vpliv ima na posameznikovo telesno zdravje, njegov izgled, medsebojne odnose, vedenje, z vidika družbe pa med drugim vpliva na delovno učinkovitost, stroške zdravljenja in odsotnost z delovnega mesta. Posameznik je glede na izzive, ki mu jih na pot postavlja življenje, v različnih obdobjih v različno dobri duševni kondiciji. V slabši duševni kondiciji funkcionira slabše in manj učinkovito rešuje vsakdanje težave, v boljši pa mu le-to uspeva bolje. Tema duševnega zdravja je dandanes še vedno tabu in ljudje o njej le neradi spregovorimo. Nihče ne prizna rad, da potrebuje pomoč, še težje se odloči, da jo dejansko poišče. V sklopu projekta ANIMA SANA, ki je je financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, del sredstev pa zagotavljajo tudi Občine Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica, smo z namenom opozoriti na problematiko duševnega zdravja pripravili krajšo brošuro, ki so jo konec meseca avgusta v svoje nabiralnike prejela vsa gospodinjstva na Zgornjem Gorenjskem. V okviru pripravljene publikacije smo…
Za letošnji praznik krajevne skupnosti Blejska Dobrava so zadnji avgustovski konec tedna pripravili bogat in pester program, pri čemer so moči združili člani vseh društev in organizacij. Pripravili so nogometni in balinarski turnir, tek za otroke, pohod na Obranco s kulturnim programom, pohod v Vintgar, predstavitev Društva podeželskih žensk in pokušino njihovih dobrot, prikaz gašenja požara in ogled novega vozila PGD Blejska Dobrava. V petek so obiskali spominska obeležja in položili vence. Poseben ton je prazniku dal obisk delegacije krajanov iz pobratene krajevne skupnosti Grgarske Ravne Bate. Vezi med krajani so se začele tkati med narodnoosvobodilno borbo, ko je bilo 44 krajanov Blejske Dobrave na Trnovsko Banjški planoti, razširili in okrepili so jih pred štiridesetimi leti, ko so podpisali listino o pobratenju. Na osrednji prireditvi, ki se je je udeležil tudi župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar, je predsednik krajevne skupnosti Anton Hribar spomnil, da praznujejo v spomin na prvo partizansko akcijo proti okupatorju med NOB na Lipcah. V nadaljevanju je orisal pomembnejše dosežke…
Člani Planinskega društva Jesenice so v soboto, 29. avgusta, pri koči na Golici organizirali tradicionalno avgustovsko srečanje jeseniških planincev in drugih ljubiteljev gora. Glavni namen dogodka je promocija zdrave rekreacije in pohodništva v osrčju Karavank, ob tej priložnosti pa se spomnijo dolgoletnega zavzetega člana, večletnega predsednika in zaslužnega za izgradnjo koče na Golici Janeza Košnika. Letošnje srečanje je postreglo s še posebej bogatim programom, s katerim smo počastili 110-letnico izgradnje Kadilnikove koče na vrhu Golice in 60-letnico nastanka Avsenikove polke na Golici. Kadilnikova koča je v takratnih časih veliko pomenila za bodrenje slovenske narodne zavesti in za organizirane začetke planinstva v Karavankah. Koča je bila med drugo svetovno vojno požgana, jeseniški planinci pa so leta 1984 nižje na pobočjih Golice zgradili novo. Čudovita sončna nedelja je na Golico zvabila več kot osem sto planincev. Najprej so se podali na vrh Golice, kjer je Planinsko društvo Jesenice letos postavilo spominsko tablo z opisom Kadilnikove koče in predstavitvijo staroste slovenskih planincev Franca Kadilnika. Na srečanju pred sedanjo kočo društva na pobočjih…
Planina pod Golico - Minuli konec tedna so v Planini pod Golico obeležili svoj krajevni praznik. Praznovanje so pričeli že v petek, in sicer z gasilsko vajo, na kateri so sodelovali prostovoljni gasilci PGD Planina pod Golico in PGD Javorniški Rovt. Zvečer so v prostorih krajevne skupnosti pripravili še kulturni program z odprtjem fotografske razstave Andreja Mavra. Prisotne sta pozdravila predsednica KS Planina pod Golico Nevenka Klinar in podžupan občine Jesenice Miha Rebolj. Vrhunec praznovanja je bil v soboto, ko so na prireditvenem prostoru pri gasilskem domu pripravili veselico z že tradicionalnimi 13. kmečkimi igrami, na katerih se je pet ekip pomerilo v raznovrstnih kmečkih opravilih, od prenašanja sena v rjuhi, sestavljanja lojtrnika in drugih. Ob tem je potekala tudi polžja dirka, za zabavo pa je skrbel ansambel Topliška pomlad. V nedeljo pa so v cerkvi svetega Križa pripravili še praznično sveto mašo. Kot je pojasnila predsednica sveta krajevne skupnosti Nevenka Klinar, s praznikom krajevne skupnosti obeležujejo spomin na rudarski red grofov Ortenburških, ki nosi datum 24. avgust 1381,…
Na pokopališču na Blejski Dobravi bo v kratkem možna še ena oblika pogreba, in sicer z raztrosom pepela pokojnika. Na Občini Jesenice se namreč zavedamo, da se vedno več ljudi iz različnih razlogov odloča za tovrsten pokop svojih svojcev, zato smo se želeli približati tem željam in omogočiti tudi takšno vrsto pokopa. V ta namen je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim komunalnim podjetjem JEKO-IN d.o.o. uredila posebno mesto na pokopališču, imenovano Brezov gaj, ki bo namenjeno prav raztrosu pepela. Gradbena dela so že končana, sledi pa še nekaj obrtniških del. Okvirna vrednost ureditve znaša nekaj manj kot 8.000 €. Storitev bo na voljo, ko bodo zaključena tudi obrtniška dela in ko bo sprejeta cena storitve, tj. predvidoma na oktobrski seji Občinskega sveta občine Jesenice.
Tudi letos so se krajani krajevne skupnosti Podmežakla osmega avgusta ob krajevnem prazniku zbrali na tradicionalnem srečanju na Zakopu na Mežakli. Krajani Podmežakle že vrsto let svoj krajevni praznik praznujejo na Zakopu na Mežakli, kjer je v več spopadih z okupatorjem umrlo deset borcev Narodno osvobodilne fronte. Tudi letos se je na Zakopu zbralo več kot 100 krajanov, med katerimi je vsako leto več mladih, ki so s krajšim kulturnim programom obeležili krajevni praznik, ki ga sicer praznujejo 10. avgusta. Zbrane je nagovoril predsednik sveta Krajevne skupnosti Podmežakla Aljoša Ulčar, ki je v nagovoru poudaril spomine na srečanja na Zakopu, ki se jih spominja še iz otroštva. »V zadnjih letih smo v krajevni skupnosti Podmežakla pridobili veliko, od kanalizacije in prenovljenih cest, ulične razsvetljave, urejenega športnega parka ...V teh časih, ko nas zmotijo malenkosti, je prav, da se spomnimo junakov, ki so življenje izgubili v borbi z močnejšim nasprotnikom. Odpor Podmežakle je bil tako močan, da so Nemci eno od ulic preimenovali kar v cesto banditov. Življenje pa vendarle…
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je pripravila novo številko biltena v sklopu projekta Europe Direct Gorenjska 2015, ki vključuje informacije o aktualnih temah EU, programih in možnostih financiranja ter delavnicah in dogodkih izvedenih v sklopu Europe Direct Gorenjska. Informacije vključujejo tudi teme: EVROPSKA UNIJA POSTALA ČLANICA CITES, STROŠKI MOBILNEGA GOSTOVANJA V TUJINI BODO ČEZ DVE LETI UKINJENI, EVROPSKI SKLAD ZA PRILAGODITEV GLOBALIZACIJI PODPRL 30.000 DELAVCEV, LJUBLJANA – ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016, EUFACE ZA MLADE EVROPSKE FACE, NAGRADNI NATEČAJ ZA PROMOCIJSKI VIDEO POSNETEK – NAGRADA 700 €, MLADI PODJETNIK LETA 2015 IZ LESC, EVROPA ZA DRŽAVLJANE, NAPOTKI ZA POTOVANJE V TUJINO, KJE VAS ČEVELJ ŽULI?, DIJAKI SEZNANJENI Z MOŽNOSTMI V EU, POČITNIŠKE NOVICE IN NASVETI GLEDE NAJEMA VOZILA V TUJINI. Na Gorenjskem od 1.1.2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska v partnerskem delovanju organizacij BSC, d.o.o. Kranj, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. (SORA). Bilten vam pošiljamo v prilogi.
Občina Jesenice je v sodelovanju z Zvezo borcev NOB Jesenice tudi letos 1. avgusta organizirala proslavo ob spominskem dnevu občine Jesenice. Zbrane je pozdravil župan Tomaž Tom Mencinger, slavnostna govornica pa je bila Meta Mencej, članica predsedstva ZZB NOB Slovenije. V nagovoru je opozorila na pomen ohranjanja spomina na osvobodilni boj in na vrednote tistega časa, kot so odločnost, enotnost, solidarnost, medsebojno spoštovanje in ljubezen do domovine. V kulturnem programu sta nastopila Manca in Benjamin Izmajlov.
Pretekli konec tedna je Balinarski klub Jesenice praznoval 60-letni jubilej, ki ga je obeležil s slavnostno sejo in s tradicionalnim balinarskim turnirjem. V petek, 31. julija, je bila najprej sklicana slavnostna seja članov in gostov v dvorani Kolpern na Stari Savi. V uvodu je predsednik Miloš Nikolič orisal delovanje kluba in tekmovalne uspehe v šestih desetletjih. Za začetek tekmovalnega balinanja štejejo leto 1955. Ustanovili so klub in na predlog prvega predsednika Jožeta Dugarja v Bazi na Plavžu zgradili balinišče, ki je ustrezalo tekmovalnim pogojem. Začelo se je obdobje uspehov balinarskih ekip na različnih tekmovanjih, v državnih ligah in šest let v najbolj elitni super ligi. Za treninge in tekmovanja so zgradili štiri igralne steze, kasneje pa še pokrit objekt. Članom kluba so ob jubileju izrekli priznanje za delo in dosežene uspehe župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, podpredsednik Balinarske zveze Slovenije Miran Štupica in sekretar Športne zveze Jesenice Brane Jeršin. Ob jubileju so zaslužnim članom podelili priznanja za uspešno dolgoletno organizacijsko in trenersko delo v klubu ter tekmovalne dosežke.…

Uporabne povezave