Novice

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se je sestal na 6. Redni seji, dne 12.4.2017 v KS Planina pod Golico.

Osrednja točka dnevnega reda je bil dogovor o izvedbi čistilne akcije po krajevnih skupnostih. Obvestila o zbirnih mestih in pričetkom akcije bodo objavljena na spletni strani občine.

Direktor komunalne direkcije Marko Markelj in župan Tomaž Tom Mencinger sta prisotne obvestila o planu komunalnih del za leto 2017 ter o aktivnostih, ki se v občini izvajajo.

Člani Sveta so potrdili cena za najem m2 vrtička, ki znaša za leto 2017 0,40 €.

Uporabne povezave