Vera Pintar

Vera Pintar

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njene pristojnosti, za katere je pooblaščena.

Ostale informacije.

Mesec maj je zame najlepši mesec v letu. Ne samo zaradi prebujanja prelepe narave okoli nas, pač pa tudi zaradi dogodkov, ki se kar vrste eden za drugim, tako, da vseh ne moreš niti obiskati.

Na pobudo Centra za socialno delo Jesenice in Občine Jesenice smo v preteklih dneh organizirali delovno srečanje izvajalcev socialnovarstvenih storitev in javnih pooblastil ter humanitarnih društev, ki delujejo na območju občine Jesenice. Namen srečanja je bil pregled in osvetlitev socialnovarstvene dejavnosti in programov posameznih organizacij, zaznavanje morebitnih novih pojavov, težav in trendov ter stisk občanov.

Pretekli mesec sem obiskala medobčinski otroški parlament, na katerem so sodelovale osnovne šole občin Jesenice, Kranjske Gore in Žirovnice. Kaj sploh je otroški parlament? To je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanja otrok oz. učencev v družbenem dogajanju ter pridobivanju vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vpraša njih, ki jih izberejo sami. V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije s svojimi občinskimi društvi.

V občini Jesenice praznujemo občinski praznik 20. marca. Na ta dan je kralj Aleksander Karađorđevič leta 1929 Jesenice razglasil za mesto. Ob tej priložnosti se je na Jesenicah zvrstilo kar nekaj zanimivih dogodkov. Med njimi me je posebej zanimalo javno vodstvo po razstavi in predstavitev gradiva v Kosovi Galeriji z naslovom »Po ulicah železarskega mesta«. Na moje presenečanje se je dogodka udeležilo veliko mladih (tistih, ki so bili udeleženci kviza na to temo) in tudi starejših občanov, tistih, ki se še spominjajo, kako so se ulice poimenovale oziroma preimenovale. V ta namen je Gornjesavski muzej izdal istoimensko publikacijo, ki jo priporočam vsem, ki jih zanima zgodovina našega mesta.

S prenovo spletne strani občine Jesenice sem dobila priložnost, da lahko v mojem »kotičku« tedensko predstavljam delo, ki ga opravljam kot nepoklicna podžupanja, zadolžena za področje družbenih dejavnosti. Področje je zelo obsežno, kajti obsega vse to, kar prispeva k kvaliteti življenja posameznega občana – šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport in podobno. Razumljivo je, da se občani večkrat kritično odzovejo do našega dela in prav je tako.

Povezanost z ljudmi je ena temeljnih človekovih potreb, ki jo lahko zadovoljimo le v medsebojnih odnosih. Kakovost naših odnosov z drugimi pomembno vpliva na občutja življenjske polnosti in zadovoljstva, zato se moramo potruditi, da smo v medsebojnem komuniciranju in druženju čim bolj iskreni. Zaupanje je ključ do reševanja problemov, ki terjajo rešitve. Moramo se zavedati, da nam mora biti vsem skupaj in posameznemu občanu temeljni cilj, da bomo v našem okolju živeli v strpnosti, odprtosti, različnosti in odgovornosti.