Vera Pintar

Vera Pintar

Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njene pristojnosti, za katere je pooblaščena.

Ostale informacije.

Spoštovani,

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik, posvečen avtorju državne himne in bogate jezikovne dediščine, s katero je France Prešeren, »figamož«, slovenski jezik postavil ob bok velikim svetovnim jezikom. Praznovali ga bomo tudi na Jesenicah. Prijetno, prešerno in z mislijo, da nam je prav kultura v vseh pomenih njene besede na sončni strani Alp dala temelj, da smo tu kot narod ostali in obstali. Zato je še kako pomembno, da podpremo posamezne ustvarjalce, da krepimo društva in tudi ljubiteljsko kulturo. Prav iz ljubiteljska kultura je tista, ki je v našem okolju skozi stoletja pustila največji pečat. Osrednja proslava na Jesenicah bo v četrtek 8. februarja v Gledališču Toneta Čufarja s podelitvijo priznanj Zveze kulturnih društev Jesenice.

V občini Jesenice je zaradi demografskega gibanja delež tujcev v zadnjih letih v naraščanju in je precej nad povprečjem v RS (v letu 2016 v Občini Jesenice 8 %, v RS 5,4 %). Med tujci je velik delež Albancev. Pri stikih z njimi se delavci v institucijah srečujejo z velikimi težavami pri sporazumevanju. Težave pri komuniciranju izven upravnih postopkov (pri zdravnikih, v šolah, v uradih) se trenutno rešujejo s pomočjo prijateljev, sorodnikov in mladoletnih otrok, vendar pa je tak način sporazumevanja manj primeren, vprašljiva pa je tudi točnost prevajanja. Priseljenci imajo tako poleg kulturne raznolikosti še jezikovne ovire, kar jim otežuje vključevanje v okolje in tako tudi ne pridobivajo spretnosti za samostojno opravljanje enostavnih življenjskih opravil.

Človekoljubno dobrodelno društvo UP z Jesenic in Zavod Tri iz Škofje Loke izvajajo projekt OrientAkcija. Projekt je naravnan tako, da se socialno aktivira in vključi priseljenke iz različnih držav, ki živijo na Jesenicah. Cilj projekta je, da se čim bolj ozavestijo in prilagodijo okolju, v katerem živijo. OrientAkcija predstavlja celovit pristop zlasti za dolgotrajno brezposelne osebe in prejemnike  denarnih socialnih pomoči. V sklopu projekta se bodo udeleženke naučile funkcionalnih znanj, znanja slovenščine ter veščin, ki jim bodo v pomoč pri zaposlitvi oziroma aktivizaciji v okolju. V sklopu omenjenega projekta so tudi načrtovale obisk na sedežu Občini Jesenice in nadaljevale obisk raznih institucij in organizacij v občini.

Dolgoživa družba je naslov dogodku, ki sem se ga pred kratkim udeležila v Medgeneracijskem centru v Kranju. Dolgoživa družba je naša sedanjost in prihodnost. Podaljševanje življenjske dobe, še posebej, če je v dobrem zdravju, je eden izmed največjih dosežkov moderne družbe, hkrati pa pomeni soočanje z izzivi starajoče se družbe.

V ponedeljek, 14. avgusta, sem se udeležila proslave stoletnice bombardiranja Koroške Bele. V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela so pripravili in organizirali kulturni program, s katerim so predstavili tragičen zgodovinski dogodek in obeležili 100. letnico razdejanja Koroške Bele. V projekt so vključili večje število posameznikov iz vseh starostnih skupin, kulturna društva, javne zavode in zunanje zainteresirane strokovne sodelavce. Pestro dogajanje in vse prireditve v okviru reinterpretacije zgodovinskih dejstev ter etnološka dediščina kraja se bodo predstavili v več delih na različnih krajih Koroške Bele, začenši  z omenjeno spominsko slovesnostjo, za katero lahko rečem  - zelo profesionalno! Z dogodki bodo nadaljevali vse do meseca oktobra, zato vse občane vabim, da se jih udeležijo.

Otroci in načrtovanje prihodnosti je bila tema na medobčinskem šolskem parlamentu osnovnih šol Jesenice, Kranjske Gore in Žirovnice. Gostitelj medobčinskega parlamenta je bila tokrat osnovna šola Polde Stražišar. Poleg učencev in njihovih mentorjev iz omenjenih osnovnih šol, smo se udeležili še ravnatelji šol, predstavniki vseh treh občin.

Otroški parlament je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se uspešno izvaja že vrsto let in je namenjen vzgoji otrok za demokracijo in ustvarjanju pogojev za sodelovanje otrok.

DAN SLOVENSKE KULTURE V KANALSKI DOLINI

V petek so Slovenci iz Kanalske doline oz. iz zaselkov Trbiž, Žabnice Ovčje vasi, Ukev organizirali prireditev z gornjim naslovom. Kulturni center v Trbižu je bil zaseden do zadnjega kotička v podporo vsem organizatorjem in izvajalcem kulturnega programa. Povsod je bilo čutiti veliko veselja in zanesenosti. Ko so uvodoma otroci v starosti od 5 do 14 let zapeli slovensko himno, sem začutila, da slovenstvo bije eno srce na obeh straneh meje.

Čestitam ob 8. marcu, mednarodnemu dnevu žensk!

Včeraj sem si ogledala Večgeneracijski center Gorenjske v Kranju z namenom, da se predstavi.

Partnerji v projektu so poleg Ljudske univerze Kranj še Ljudska univerza Jesenice, Zavod O in Ljudska univerza Radovljica.

Namen projekta je v izvajanju preventivnih programov, s katerimi se aktivira posameznika iz ranljivih ciljnih skupin ter pripomore k preprečevanju njihove socialne izključenosti in omogočiti dostopnost vsebin vsem tudi s podeželja.

V petek 17. februarja 2017 je na Brdu pri Kranju potekala zaključna konferenca Norveško-slovenskega sodelovanja: Enakost spolov se je obrestovala!
Njen namen je bila predstavitev rezultatov s področja enakosti spolov, ki so se sofinancirali iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2009-2014, ter izmenjava izkušenj Norveške in Slovenije in razprava o izzivih za prihodnost, s poudarkom na naslednjih področjih:

V preteklem tednu sem se udeležila regijskega delovnega srečanja z naslovom »Rastimo skupaj«, ki je potekal v Čebelarskem razvojnem izobraževalnem centru v Lescah. Delovno srečanje so pripravili Urad za mladino, Mladinski svet Slovenije s sodelovanjem mreže MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko ter Ljudska univerza iz Radovljice, in sicer na naslednje teme: aktivnost/pasivnost – participacija mladih kot izziv; mladinske politike, priprava mladinskih strategij in regijsko povezovanje, združevanje, prenos praks, skupni portal.