Miha Rebolj

Miha Rebolj

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz njegove pristojnosti, za katere je pooblaščen.

Ostale informacije.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v občinski upravi sledimo zavezi oziroma aktivnostim povezanih s pripravo Celostne prometne strategije (CPS) s katero želimo, skupaj z vašimi pogledi, mnenji in predlogi, oblikovati prihodnost prometne ureditve v naši lokalni skupnosti. Izzive na področju mobilnosti smo se odločili lotevati celostno in dolgoročno. Temeljno izhodišče teh aktivnostih je želja po še boljši kakovosti bivanja za sedanje in prihodnje generacije, kjer v ospredje postavljamo človeka in ne avtomobile.

Spoštovane občanke in cenjeni občani,

urejene in predvsem varne rekreacijske poti predstavljajo pomemben del kvalitete bivanja v naši lokalni skupnosti. Skupaj s strokovnimi sodelavci smo pred slabim letom začeli s pripravo projekta Jeseniška razgledna pot, ki bo povezovala vzhodni in zahodni del naše občine. Trenutno Razgledno pot od kopališča Ukova do cerkve sv. Lenarta za rekreacijo uporablja veliko občanov, zato smo se odločili, da bi jo bi bilo smiselno podaljšati proti zahodu do Hrušice v dolžini približno 3.605 m in proti vzhodu do Koroške Bele v dolžini približno 3.920 m. Tako bi skupna dolžina poti merila približno 8.480 m. V tem času smo opravili več terenskih ogledov ter v celoti prehodili predvideno traso poti.
Spoštovane občanke in cenjeni občani,

v občinski upravi smo se odločili za prenovo oziroma osvežitev uradne spletne strani Občine Jesenice saj menimo, da sta izgled, vsebina ter enostavno iskanje poljubnih informacij na spletni strani pomembni. Pogostokrat prav spletna stran predstavlja prvi stik z lokalno skupnostjo in je posledično tudi ogledalo le-te. Hkrati bo seveda spletna stran še naprej pomemben vir informacij za vse spletne obiskovalce, ki si želijo v moderni, prijazni in pregledni podobi na enostaven način pridobiti čim več poljubnih informacij iz naše lokalne skupnosti. Prepričan sem, da bo osvežena uradna spletna stran Občine Jesenice ponujala vse našteto ter, kar je najbolj pomembno, da bodo spletni obiskovalci z njo zadovoljni.

Prvega decembra je Miha Rebolj postal poklicni podžupan občine Jesenice.

"Moja vrata so odprta občanom, ki se lahko kadarkoli oglasijo v moji pisarni na Občini Jesenice in v sklopu pristojnosti, ki jih imam, bom vsakomur skušal pomagati. Prav tako sem dosegljiv po telefonu in elektronski pošti. Včasih se posamezniki srečujejo s težavami in problemi, ki so za druge morda nepomembni, posamezniku pa se zdijo ogromni in nerešljivi. Včasih pomaga že to, da kdo prisluhne".