Preprosto in hitro do željenih informacij

 • Županov kotiček 2016/31 dne 23. 9. 2016
  Župan Tomaž Tom Mencinger je na septembrski seji občinske svetnike seznanil z nekaterimi aktualnimi informacijami. Glede sanacije plazu in obnove ceste v Planini pod Golico je povedal, da trenutno poteka sidranje pilotov in gradnja zgornjega opornega zidu. Župan je poudaril, da je projekt zaradi obsežnega plazu zelo zahteven. V dogovoru z izvajalcem naj bi bila cesta prevozna do 10. oktobra.
  Preberi več...
Župan
 • Podžupanov kotiček 11/2016 dne 5. 9. 2016
  Spoštovane občanke in cenjeni občani, široko sestavljena delovna skupina za pripravo besedila Strategije razvoja športa v občini Jesenice do leta 2020 je preko poletja po opravljenih treh sestankih uskladila omenjeno besedilo, ki bo naslednji teden v prvem branju predstavljena matičnemu odboru in nato še občinskemu svetu. Zagotavljanje pogojev za šport in rekreacijo, upravljanje in trženje športa in izvajanje športnih programov so prioritete na področju športa. Javna sredstva bodo prednostno namenjena za otroke in mladino (tako za interesno dejavnost otrok kot tudi mladim usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport), za šport starejših ter športno rekreacijo.
  Preberi več...
Podžupana
 • Podžupanjin kotiček 6/2016 dne 2. 6. 2016
  V preteklem tednu sem se udeležila regijskega delovnega srečanja z naslovom »Rastimo skupaj«, ki je potekal v Čebelarskem razvojnem izobraževalnem centru v Lescah. Delovno srečanje so pripravili Urad za mladino, Mladinski svet Slovenije s sodelovanjem mreže MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko ter Ljudska univerza iz Radovljice, in sicer na naslednje teme: aktivnost/pasivnost – participacija mladih kot izziv; mladinske politike, priprava mladinskih strategij in regijsko povezovanje, združevanje, prenos praks, skupni portal.
  Preberi več...
Podžupana

Aktualne vsebine

V središču

Napovednik dogodkov

Uporabne povezave