• Za spremembe ... tudi peš dne 19. 4. 2019
    Z namenom ohranjanja čim tesnejših vezi z občani so ob sredah popoldan vrata županske pisarne odprta za občane. Eno od najbolj perečih vprašanj, ki ga izpostavljajo občanke in občani, je mirujoči promet. Zlasti na Plavžu, kjer je gostota poseljenosti največja, je problem najbolj izrazit, podobno je v drugih bolj strnjenih naseljih. Neredko se zgodi, da občan iz službe pride pozno zvečer ali ponoči in na Plavžu zaman išče parkirni prostor v neposredni bližini bloka ali stolpnice. Avto zaradi zasedenosti parkirnih mest parkira na zelenici in si na ta način prisluži plačilo globe za nepravilno parkiranje. Seveda obvestila medobčinskih redarjev o…
    Preberi več...
Župan
  • Čet, 25. 4. 2019 | 15:52
    0.Sklic 4. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022 1.Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 28. 3. 2019 2.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK 3.Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA…
    Preberi več...
Občinski svet

Aktualne vsebine

Uporabne povezave