Preprosto in hitro do željenih informacij

 • Županov kotiček 2017/3 dne 17. 2. 2017
  Tokrat začenjam županov kotiček z dobrimi novicami, saj se na Jesenicah obeta vrsta velikih investicij. Občina Jesenice je uspešno kandidirala za pridobitev več kot 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev na čezmejnem projektu Interreg za obdobje do 2020. Gre za čezmejni projekt med Avstrijo in Slovenijo z uradnim poimenovanjem projekta: »Alpe Adria Park«, v katerem s projektom gorskega kolesarjenja in vzpostavitve učnega centra za gorsko kolesarjenje, sodeluje tudi občina Jesenice. Prednost tega učnega centra bo zlasti v tem, da bo omogočeno učenje in vadba gorskega kolesarjenja gibalno oviranim osebam, ki sicer ne morejo doživeti takšnih izkušenj v naravnem okolju. V sklopu…
  Preberi več...
Župan
 • Podžupanov kotiček 2/2017 dne 14. 2. 2017
  Spoštovane občanke in cenjeni občani, uskladitev in sprejem Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Jesenice se počasi bliža h koncu. V četrtek je v Kolpernu potekala še zadnja javna razprava, kjer smo opravili pregled po stebrih trajnostne mobilnosti, posamezna merila in predstavili ključne ukrepe v prostoru ter preverili posamezne ukrepe pri posameznih, petih, prometnih stebrih - trajnostno načrtovanje in ozaveščanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet ter motorni promet. Dokument CPS bomo predstavili občinskemu svetu, ki ga bo obravnaval v naslednjih dveh sklicih občinskega sveta ter na pristojnih delovnih telesih. Dokument bo poleg vizije oziroma orisa prihodnjega prometnega režima in posledično…
  Preberi več...
Podžupana
 • Podžupanjin kotiček 1/2017 dne 21. 2. 2017
  V petek 17. februarja 2017 je na Brdu pri Kranju potekala zaključna konferenca Norveško-slovenskega sodelovanja: Enakost spolov se je obrestovala! Njen namen je bila predstavitev rezultatov s področja enakosti spolov, ki so se sofinancirali iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2009-2014, ter izmenjava izkušenj Norveške in Slovenije in razprava o izzivih za prihodnost, s poudarkom na naslednjih področjih:
  Preberi več...
Podžupana
Občinski svet

Aktualne vsebine

V središču

Napovednik dogodkov

Uporabne povezave