Preprosto in hitro do željenih informacij

 • Županov kotiček 2016/37 dne 5. 12. 2016
  Tokratni županov kotiček začenjam s trenutno eno najpomembnejših zasebnih investicij, to je ureditev prostorov v dvorani nekdanje Lužilnice na Stari Savi s čimer se nadaljuje urejanje tega območja. Halo je kupilo podjetje Kov, gre za znaten finančni zalogaj, podjetje ima vizijo, poznani so po kakovosti, z novo pridobitvijo pa se obetajo tudi nova delovna mesta in priložnost za izobraževanje bodočih kovinarjev. Lastnik in direktor podjetja poudarja, da so največje bogastvo zaposleni, zato znatna sredstva namenja tudi izobraževanju z učnim centrom. Veseli nas, da kovinarstvo ostaja pomembna gospodarska panoga na Jesenicah, podjetju Kov pa ob tem želimo uspešno delo tudi naprej.
  Preberi več...
Župan
 • Podžupanov kotiček 16/2016 dne 1. 12. 2016
  Spoštovane občanke in cenjeni občani, v petek smo skupaj s strokovnima sodelavcema ter projektantoma prisotnim članom Krajevne skupnosti Plavž predstavili idejno zasnovo obnove štirih otroških igrišč v KS Plavž. Člani krajevne skupnosti so predstavitev ter koncept igrišč sprejeli izjemno pozitivno. V občini Jesenice se trenutno sicer nahaja 16 otroških igrišč. Podlaga za nadaljevanje aktivnosti obnove otroških igrišč je Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016-2019, ki je bil pred kratkim sprejet na občinskem svetu. V Programu smo preverili potrebe in želje, postavili prioritete in ocenili trenutno stanje otroških igrišč. Program je temelj…
  Preberi več...
Podžupana
 • Podžupanjin kotiček 6/2016 dne 2. 6. 2016
  V preteklem tednu sem se udeležila regijskega delovnega srečanja z naslovom »Rastimo skupaj«, ki je potekal v Čebelarskem razvojnem izobraževalnem centru v Lescah. Delovno srečanje so pripravili Urad za mladino, Mladinski svet Slovenije s sodelovanjem mreže MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko ter Ljudska univerza iz Radovljice, in sicer na naslednje teme: aktivnost/pasivnost – participacija mladih kot izziv; mladinske politike, priprava mladinskih strategij in regijsko povezovanje, združevanje, prenos praks, skupni portal.
  Preberi več...
Podžupana

Aktualne vsebine

V središču

Napovednik dogodkov

Uporabne povezave